2014/04/04

ช่วงนี้ MMD (Monday Mix Doubles) ที่ APF ACADEMIES งดนะครับ

ช่วงนี้ MMD (Monday Mix Doubles) ที่ APF ACADEMIES งดนะครับ เนื่องจากช่วงเดือนเมษายน มีลูกค้าทั้งไทยและญี่ปุ่น เดินทางออกต่างจังหวัด และ ต่างประเทศ ค่อนข้างมาก จึงของดกิจกรรมนี้ไปก่อน แล้วจะกลับมาเริ่มกิจกรรมนี้หลังสงกรานต์ วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา
13:00 - 14:30 ระดับคลาสตั้งแต่ IM ขึ้นไปครับ เที่ยวสงกรานต์กันให้สนุกนะครับ สวัสดีปีใหม่ไทยครับ