2014/04/05

แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์

แจ้งวันหยุดสำหรับลูกค้าทุกท่านเนื่องด้วย APF ACADEMIES ได้หยุดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 - 16 เมษายน 2557 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 17 เมษายน