2014/08/22

การบริหารร่างกายเพื่อยืดหยุ่นกล้ามเนื้อของผู้สุงอายุ

ปกติแล้วผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน ยิ่งถ้านั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์ อาจเกิดอาการปวดเมื่อยหลัง และถ้าเดินน้อยด้วยจำเป็นจะต้องบริหารร่างกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อ ยืดหยุ่น ไม่ยึดตึง ดังต่อไปนี้