2014/06/30

ชมภาพความสำเร็จการแข่งขันภายในที่ทางสนามของเราจัดขึ้น


                                  รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โอคาวา โคอีเอ๊ะ
                  
                                    รองอันดับสอง โคกะ ชิฮิโร่

หลังจากการแข่งขันเสดเด็กทั้งสองก็ได้เลื่อนระดับสูงขึ้นมาอีก คุณพ่อคุณแม่สามารถทดสอบฝีมือลูกๆ
โดยการลงสมัครแข่งให้เด็กๆถ้าทางเรามีการจัดการแข่งขัน