2013/07/08

MMD Monday Mix Doubles

สวัสดีครับทุกท่าน 
 
APF ACADEMIES มีกิจกรรมให้ลูกค้าได้
สามารถรวมสนุกด้วยกันครับ  ทุก ๆ วันจันทร์
เราจะมีการเล่นเทนนิสเป็นเกม ซึ่งลูกค้า
สามารถร่วมเล่นได้ทุกคนครับ ทั้งที่เรียนกับ
APF หรือ ไม่ได้เรียน ก็สามารถร่วมเล่นได้
ครับ แต่ละวันจันทร์ก็จะเปลี่ยนไปตามเลเวล
ของลูกค้าครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถ
ติดต่อสอบถามหรือจองได้ที่รีเซฟชั่นครับ
โทร 02 665 6278