2013/07/07

Junior singles tournament

สวัสดีครับ ผมกวาง

วันนี้ที่ APF ACADEMIES มีการแข่งขันของเด็กๆครับนี้คือภาพการแข่งขันครับ การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุก
สนานด้วยความน่ารักของเด็ก ๆ 

เด็ก ๆ ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามติดต่อได้ที่ 
APF ACADEMIES 02 665 6278