2014/10/09

โปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคม

ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเรา เมื่อลงตีตัวต่อตัวยังมีสิทธิได้รับเพิ่ม
เรียนฟรีอีก 1 ชั่วโมงหรือจะเลือกเป็นเช่าคอร์สฟรี  1 ชั่วโมง สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น