2014/10/06

แท็กซี่ เตรียมขึ้นค่าโดยสาร 8-11% หลังคมนาคมไฟเขียว

แท็กซี่เผยประจินเห็นชอบปรับค่าโดยสารขึ้น8-11% (ไอเอ็นเอ็น)
 แท็กซี่ ขึ้นราคาแน่ เตรียมปรับ 8-11% หลัง พล.อ.อ. ประจิน เห็นชอบปรับค่าโดยสาร กลุ่มแท็กซี่รับอาจกระทบยอดผู้ใช้บริการลดลง
          วันที่ 6 ตุลาคม 2557 นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ เปิดถึงความคืบหน้าเรื่องการปรับค่าโดยสารล่าสุด ว่า พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ผู้ประกอบการไม่ได้รับการปรับค่าโดยสาร อีกทั้งหากเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า การบำรุงรักษารถก็จะไม่ได้รับการดำเนินการด้วย ซึ่งส่งผลกระทบกับคุณภาพการบริการ ทั้งนี้อัตราการปรับค่าโดยสาร ทางผู้ประกอบการเสนอไว้ที่ 10-15% หากกระทรวงพลังงานปรับราคาเชื้อเพลิงด้วย อาจต้องปรับขึ้นถึง 20% แต่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้นโยบายแล้วว่าจะให้ปรับที่ 8-11%
          อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยอมรับว่าหากมีการปรับขึ้นค่าโดยสารมากเกินไป ประชาชนอาจหันไปใช้บริการชนิดอื่นแทน ถึงแม้ว่าทางผู้ประกอบการอยากให้มีการปรับ 20% หลังจากที่ไม่มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน