2014/09/18

ทดลองเรียนฟรีสำหรับคลาสเริ่มต้น

ในวันที่ 15 ตุลาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 - 11:30 เชิญลูกค้าที่สนใจมาเรียนฟรีกับทางสนามของเรา
หนึ่งชั่วโมงเต็มสำหรับคลาสเริ่มต้น ลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกของเราอยู่แล้ว สามารถพาเพื่อนมา
ด้วยได้ สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  02 665 6278  ในวันและเวลาทำการค่ะ