2014/08/20

การรับประทานบรอคโคลี่ ลดการลุกลามของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

 
การรับประทานบรอคโคลี่อาจจะส่งผลดีช่วยป้องกันหรือลดการลุกลามของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ พบว่ามีสารบางชนิดในบรอคโคลี่ที่สามารถช่วยชลอการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเป็นเซลที่มีแนวโน้มการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ในบรอคโคลี่และพืชกลุ่มกระหล่ำ จะมีสารบางชนิดที่
สามารถช่วยชลอการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งได้ โดยในการศึกษานี้เขาได้ทดลองใช้สารสกัดจากบรอคโคลี่ใส่ลงไปในหลอดทดลองที่เลี้ยงเซลมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แล้วพบว่ามีการลดลงของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทีเดียวสารที่เป็นออกฤทธิ์ในการต่อสู้กับเซลมะเร็งที่มีอยู่ในบรอคโคลี่