2014/07/24

ใกล้เข้ามาแล้วกับการเข้าแคมป์ช่วงปิดเทอม

               แคมป์แรกระดับ อินเตอร์มีเดีย และพรีเพล์เยอร์ เริ่มวันที่ 18-22 สิงหาคม
               และแคมป์สองระดับเริ่มต้น เริ่มวันที่ 25-29 สิงหาคม
               ผู้ปกครองท่านไหนสนใจ พาบุตรหลานมา สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้