2014/04/07

แจ้งวันหยุดของ APF ACADEMIES ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เนื่องจากเดือนเมษายน มีลูกค้าเดินทางออกต่างจังหวัดและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทาง APF ACADEMIES จึงขอปิดการเรียนการสอนแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2557 จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ วันที่ 17 เมษายน 2557 ขออภัยลูกค้าทุกท่านใน
ความไม่สะดวก ขออวยพรลูกค้าทุกท่านให้เดินทางปลอดภัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เที่ยวสงกรานต์ให้สนุก สุขสันต์ สวัสดีปีใหม่ไทย 2557 ครับ