2013/12/22

เรียนลูกค้าทุกท่านสำหรับวันหยุดปีใหม่ของ APF ACADEMIES

เรียนลูกค้าทุกท่านทราบ ทาง APF ACADEMIES ขอแจ้งวันหยุดปีใหม่ โดยจะเริ่มปิด ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 โดยจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติวันที่ 8 มกราคม 2557 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02 665
6278