2013/11/18

มาแล้ว ๆ ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมแข่งขัน Practice Match 17/11/2013

มาแล้ว ๆ ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมแข่งขัน Practice Match วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2556 มีเด็ก ๆ เข้าร่วมฝึกซ้อมแข่งขันทั้งหมด 11 คน โดยระดับคลาสที่สมัครได้ตั้งแต่ JA และ PP คลาส เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่ 12:00 - 14:30

อูโน่ น้องเล็กสุด แต่สู้ตายนะค้าบ

เพิ่งเรียนคลาสปกติเสร็จ เติมพลังเล่นต่อก่อน อิอิ

 เอาโฟร์แฮนด์วินมิวไปกิน