2013/11/16

การเข้าแคมป์ในเดือนธันวาคม

ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทางคอร์ทได้มีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เข้าร่วมสนุกกันในวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09:30 - 15:30 นาฬิกา เพื่อเสริมทักษะในการแข่งให้กับเเด็กและทุกวันเราจะมีอาหารกลางวันให้ทุกมื้อ

อาหารกลางวัน