2013/07/14

Tennis cafe

สวัสดีครับ 

APF ACADEMIES ทุก ๆ วันอาทิตย์ เราจะมี Tennis cafe

ลูกค้าที่สามารถเล่นเทนนิสเป็นเกมได้ สามารถร่วมเล่นได้ทุกท่านครับ

ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของเรา หรือ ไม่เป็นสมาชิกก็เล่นได้ครับ

เพียงแค่ลูกค้าจ่ายเงิน 375 บาท เวลาที่เริ่มเล่น 14:00 - 16:00

Tennis cafe คือ การเล่นเทนนิสแบบเป็นเกมซึ่งเราจะเล่น 4 เกม

หรือ 6 เกม ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าครับ                             ภาพสนามของเรามี 2 สนามให้ลูกค้าเล่นเทนนิส cafe

ลูกค้าสามารถจองได้ที่รีเซฟชั่น โทร. 02 665 6278