2013/07/24

เก็บตกภาพกิจกกรมการเข้าแคมป์ของเด็ก ๆ Junior Challenge

การจัดกิจกรรมการเข้าแคมป์ของ APF ACADEMIES 
จะมีขึ้นทุกวันหยุดของไทย และ ช่วงปิดเทอมของเด็ก ๆ 
โรงเรียนญี่ปุ่น โรงเรียนนาๆชาติ
แบ็คแฮนด์สองมือครับ

ท่าแบบว่าตั้งใจมาก ๆ
ซ้อมเสริฟ์กันค่ะ
ประชุมก่อนเลิกแคมป์ครับ

APF_Academies_on_flickrท่านผู้ปกครองท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
02 665 6278 เวลา 8:30 - 18:30 (วันอังคารปิด)